|Read E-pub ê Siz Kimi Kandırıyorsunuz! ñ eBook or Kindle ePUB free

|Read E-pub ⚣ Siz Kimi Kandırıyorsunuz! ⚩ Soner Yal n ile birlikte, yak n tarihin labirentlerinde, ezber bozan, a rt c bir yolculuk lkelerin ge mi i ile bug n aras ndaki benzerlikler a rt c d r, rne inMay saskeri darbesiyle tahttan indirilen Abd laziz in ba na gelenler ile Cumhuriyet d neminde a r ekonomik kararlar alan h k metlerin ba na gelenler benzerdiDo ruyu bulmak zek ve bilgi meselesinden ok, ki ilik ve ahlak sorunudur kitapta ok isim var ama ayr nt l Tarafs z bir bak a s yla okunmas gerekli Bazen biraz rastgele bilgiler corbasi tadinda bircok degisik tarihi bilgiyi ortaya sunan kitap, genel olarak zevkle okunuyor ve insani gercekten bircok degerli bilgiyle kucaklastiriyor ve tarihimizin degisik yonlerine isik tutuyor Kimi kisimlari aci ve duygusal, kimi kisimlari ise yuzunuzde bir gulumsemeye sebep oluyor, ve belki de bugunlerimize nasil geldik sorusuna alternatif bir bakis acisi sunuyor Tavsiye ederim kesinlikle. Siyasete ilginiz varsa bence Soner Yal n n b t n kitaplar n okumal s n z Bu tarz kitaplar ok okuyan birisi olarak unu net s yleyebilirim ki Soner Yal n ger ekten usta bir ara t rmac ve ok k lt rl bir yazar Ayn tarzda yazan di er yazarlar n kitaplar yla kar la t rd mda kitaplar inan lmaz derecede etkileyici Siyaset ilerin t m karanl k y zlerini ayr nt lar yla ve belgeleriyle etkiliyici bir ekilde g zler n ne seriyor Yazar n tarih bilgisi de st d zeyde oldu undan ya anan g n Siyasete ilginiz varsa bence Soner Yal n n b t n kitaplar n okumal s n z Bu tarz kitaplar ok okuyan birisi olarak unu net s yleyebilirim ki Soner Yal n ger ekten usta bir ara t rmac ve ok k lt rl bir yazar Ayn tarzda yazan di er yazarlar n kitaplar yla kar la t rd mda kitaplar inan lmaz derecede etkileyici Siyaset ilerin t m karanl k y zlerini ayr nt lar yla ve belgeleriyle etkiliyici bir ekilde g zler n ne seriyor Yazar n tarih bilgisi de st d zeyde oldu undan ya anan g n m z olaylar n tarihteki benzer olaylarla rneklemesi insana ciddi bir bilgi birikimi sunmaktad r T m kitaplar alt izilerek okunmal anakkale de sava t m z ngiliz g lerinin Avusturalyal oldu unu biliyordum da, stanbul daki ngiliz piyadelerinin Hint as ll oldu undan haberim yoktu Ders al nacak arp c bilgiler var ok merakl bir kitap olmu , hernekadar tarih ve olaylar kar k anlat lm olsa da