#FREE á Pranik Enerji Şifa Meditasyonu é eBook or E-pub free

#FREE ⛄ Pranik Enerji Şifa Meditasyonu ⚤ Bu y nlendirmeli meditasyonla bedendeki ya am g c n Prana canland rabilecek ve ba kl k sistemini g lendirerek ifa bulacaks n z Vivekananda Yoga niversitesi taraf ndan geli tirilen ve kanser ara t rma enstit leri d hil bir ok hastane ve kurumda yoga terapi g ren hastalarda da ba ar yla kullan lmaktad r Klinik ara t rmayla desteklenmi tir y ldan uzun bir s redir kullan lan bir tekniktirYeni ba layanlar i in a klamal bir kitap k i ermektedirDeneyimli meditat rler, Reiki ve Pranik ifa tekni i kullan c lar bu CD yi meditasyon deneyimlerini derinle tirme ve yo unla t rmada kullanabilir Toplam meditasyon s residakikaA klay c bir kitap k i ermektedir