(Download Book) ⚢ Priče iz glave ⚷ eBook or E-pub free

(Download Book) ¶ Priče iz glave ã Kakva je ovo knjiga Nema na njoj roze boje, a nema ni plave, nego samo pi e da su to Pri e iz glave To je zato to knjige nisu pid amice za damice, ni pi tolji na vodu za mladu gospodu Ovde jednoj Milici mama ita iz glave, tj pri a joj pri e u ekaonici ispred laboratorije, pred put na kreativnu nastavu, na pla i, dok idu iz pozori ta ku i, nose ma ku vetarinaru ili na brzinu pre spavanja Milica se me a u mamine pri e ba onako kako bi se i ostali mladi itaoci me ali iako se tu pu ta ma ti na volju, ipak je sve ni roza, ni plavo, nego kao i u stvarnom ivotu A ono to je glavno jeste da je itanje pou no, ali i zabavno