.Book ⚖ İmparatorluktan Cumhuriyete ☳ eBooks or Kindle ePUB free

.Book ♨ İmparatorluktan Cumhuriyete ♖ Fahrettin Altay n ailesi roman Altay n an lar olmad ndan reddetmi Yazar Taylan Sorgun ns z nde Tarihi ger e e dayanamayan hi bir bilgi bu kitapta yer almam t r kinci bir karar m z Kendi yapt m ara t rmalar da buna katmakt m thi ve m k lpesent bir tarih adam yla kar kar yayd mO anlat yor ben daha sonra onlar kendi slubuma g re yaz yor ve ona g t r yordumKitab n yaz m ndaki romansal slubu kabul ettirmem tam bir haftal k zaman m alm tO nesil i inden k p gelen Atat rk n bu yak n silah arkada n bir engin duygu selinde ya ar gibiyim Yaz yorTaylan Sorgun ben adama anlatt rd m, sonra ifadeyi d zenledim ve ona paraflatt m Kitab n manas n ben verdim benim istedi imi paraflamaya raz oldu Fahrettin Altay diyorRoman n ana konusu gen li inde sava makinas g l bir generalin ya lan p g ten d t kten sonra her ifadeyi imzalayabilece i er evesinde odaklanmaktad r Roman Fahrettin Altay n an lar de ildir Sadece Fahrettin Altay n an lar ndan faydalan lm , roman Fahrettin Altay a da paraflat lm t r