`Download ☔ Adem Aynası ↿ PDF eBook or Kindle ePUB free

T m y ld zlar m senin olsun Yorumun asl Uzun zamand r b yle g zel,b yle farkl bir kitap okumam t m nan n bana,benim i in ok ok ba ka bir yere sahip bu kitap Daha ilk sayfas n okudu um an hissetmi tim b yle olaca n.Ve beni yan ltmad ,son sayfas na kadar ayn lezzeti verdi i i in ok mutluyum.Her kitap b yle hissettirmiyor,b yle b y leyemiyor insan ,siz de biliyorsunuz.E,b ylesini bulunca da epey k ymetli oluyor.Bazen karakteri sevmek T m y ld zlar m senin olsun Yorumun asl Uzun zamand r b yle g zel,b yle farkl bir kitap okumam t m nan n bana,benim i in ok ok ba ka bir yere sahip bu kitap Daha ilk sayfas n okudu um an hissetmi tim b yle olaca n.Ve beni yan ltmad ,son sayfas na kadar ayn lezzeti verdi i i in ok mutluyum.Her kitap b yle hissettirmiyor,b yle b y leyemiyor insan ,siz de biliyorsunuz.E,b ylesini bulunca da epey k ymetli oluyor.Bazen karakteri sevmek epey zorluyor beni,lakin Baki yle bir karakter ki daha ilk sayfada kalbimi ald Size c n m okurum diye seslenen,tek iste i taraf n zdan sevilmek olan bir karakter,nas l sevmeyelim ki Sevgili kahraman m z Baki 8 y ld r 42 ya nda Nas l oluyor diyorsan z e er,Baki nin yar m kalm bir roman n kahraman oldu unu s ylemekte fayda var Baki,roman n tamamlanmas n istiyor,evet,fakat yazar n n istedi i gibi de il de kendi istedi i gibi yaz lmak istiyor yle ki yazar onu bir seri katil olarak yazmak istiyor,fakat Baki i inde hi bir k t l k olmad n d n yor ve b rak n cinayet i lemeyi, sokaktan ge en b cek ila lama arac n n bile vebalinden korkar m ben, diyerek ifade ediyor kendini Ve 8 y l sonra t m cesaretini toplay p yazar yla amans z bir m cadeleye giriyor Kitapta pek ok hikaye i i e ge mi durumda,hem Baki nin d nyadaki maceras ,hem yazar n n istedi i hikaye,hem de Baki nin yaz lmas n istedi i hikaye var kar m zda Bir anda Dorian Gray, nce Memed,Sherlock Holmes,Werther ve daha nice karakteri kar m zda buluyoruz Bunlar n hepsi birle iyor ve inan lmaz bir kitap k yor ortaya.Ayr ca Baki nin g z nden d nyay g rmek,insanlar g rmek ok ba kayd G zden ka rd m z pek ok eyi onunla beraber g rebilmek harikayd ,beni etkileyen en nemli eylerden biriydi hatta Son olarak yazar n diline hayran kald m belirtmeliyim.Bazen bir iirin i indeymi im gibi hissettirdi C mleler yle ak c ki sanki Baki gibi dijitalde sat rlar aras nda adeta z playarak geziniyoruz okurken This review has been hidden because it contains spoilers To view it, click here Kitaba inan lmaz b y k bir heves ve umutla ba lad m zira olduk a vaat edici bir arka kapak yaz s ve konusu vard Ama tam olarak beklentimi kar layan bir kitap de ildi ncelikle kitab n ortalar nda art k s k lmaya ba lad m hissettim, g zel i lenebilecek bir konu fakat gereksiz ekilde uzat ld n d n yorum o u sayfada birbirinin t revi c mlelerle Baki nin insanl a olan merak , yazar na olan nefreti, stanbul a ve Adem e olan a k n defalarca okudum Daha k sa tutularak az ama z anla Kitaba inan lmaz b y k bir heves ve umutla ba lad m zira olduk a vaat edici bir arka kapak yaz s ve konusu vard Ama tam olarak beklentimi kar layan bir kitap de ildi ncelikle kitab n ortalar nda art k s k lmaya ba lad m hissettim, g zel i lenebilecek bir konu fakat gereksiz ekilde uzat ld n d n yorum o u sayfada birbirinin t revi c mlelerle Baki nin insanl a olan merak , yazar na olan nefreti, stanbul a ve Adem e olan a k n defalarca okudum Daha k sa tutularak az ama z anlat labilir, as l konuya daha ok odaklan labilirdi belki Yine de ok farkl bir konusu ve olay rg s vard Anlat lmaya al lan g zel eyler i in, dima n za farkl bir tat katmak i in okumaya de er Yeri gelecek Baki nin d nyas nda kaybolup gideceksiniz yeri gelecek Baki nin kendini aray n izleyeceksiniz ncelikle kitaba kar b y k umutlarla ba lad m ama malasef kar layamad ncelikle konu bence gereksiz uzat lm t 420 sayfal k kitap bana g re 220 sayfa olmal yd.Cevaps z bir s r soru vard Ama sevdi im zellikleri de var Baki nin Adem e olan saf a k ama ger ekten su kat lmam bir a k.Ke ke bu kitab ge en ay okuyup Mert in mertaliakcan onurlaokuyoruz etkinli ine kat l rd m ama olsundu.Baki ilk defa d nyaya geldi i i in t pk bir Bebek gibi olup bitenleri zmeye al yor, ara ncelikle kitaba kar b y k umutlarla ba lad m ama malasef kar layamad ncelikle konu bence gereksiz uzat lm t 420 sayfal k kitap bana g re 220 sayfa olmal yd.Cevaps z bir s r soru vard Ama sevdi im zellikleri de var Baki nin Adem e olan saf a k ama ger ekten su kat lmam bir a k.Ke ke bu kitab ge en ay okuyup Mert in mertaliakcan onurlaokuyoruz etkinli ine kat l rd m ama olsundu.Baki ilk defa d nyaya geldi i i in t pk bir Bebek gibi olup bitenleri zmeye al yor, ara t r yor, sorguluyor Asl nda bize retmek istedi i ok ey var bu kitab n ama nedense tam olamam.Son olaraktan ithakiyayinlari ayn Marsl n n kapa gibi yumu ak kapak k llanm lar ok ad k a ok ayas m geliyor.Puan 3,4 Ben de bu romana buyuk beklentilerle basladim ve hayal kirikligina ugradim Romanin kahramani Baki hala taslak gibi, hikayesi okuyucuyu kendine baglayamiyor 100 sayfa okudugum halde daha baslamamis, baslayamamis bir olay orgusunun uzun ve suruklenen girisini gecemedigimi hissettim, maalesef yarim biraktim talo Calvino nun bir kis gecesi eger bir yolcu romanini animsatti, ona yuz sayfa bile dayanamamistim `Download ☠ Adem Aynası ☞ Ad m Baki benim Baki Y ld z Tam sekiz y ld rya nday m Zira ben bir roman kahraman y m Hi kendinizi bir filmin i inde gibi hissettiniz mi Ya da ba n za gelenlerin hepsinin bir oyun oldu unu d nd n z oldu mu, Bu kadar da sa ma olmaz ki can m ya da hadi oradan dedi iniz Baki nin oldu nk o bir roman kahraman