.E-PUB ☣ Företagets lönsamhet, finansiering och tillväxt : mål, samband och mätmetoder ☩ eBooks or Kindle ePUB free

.E-PUB ⚕ Företagets lönsamhet, finansiering och tillväxt : mål, samband och mätmetoder ⚆ Vilken l nsamhet beh vs f r ett f retags l ngsiktiga fortlevnad Hur best ms ett f retags soliditet Vilka samband finns mellan r ntabilitet, tillv xt och soliditetsf r ndring Detta r n gra av huvudfr gorna i denna bok, som underr varit en uppskattad l robok vid universitet och h gskolor samt inom utbildning f r f retagsledare F rfattarna presenterar en redovisningsbaserad modell f r integrerad analys av f retagets l nsamhet, finansiering och tillv xt Framst llningen r koncentrerad till grundl ggande begrepp, redovisningsm tt och sambandNytt i denna tredje upplaga r ett kapitel om sambandet mellan r ntabilitet och kassafl den, d r modeller f r bed mning av investeringsutrymme och uppl ningsbehov introduceras H r finns ven ett nytt kapitel om anv ndning av r ntabilitetsm tt och vervinstm tt i samband med f retagsv rdering F rfattarna har dessutom utarbetat en sammanfattande modell f r samband mellan operativ och finansiell planeringBoken r fr mst avsedd att anv ndas p grundkurser inom redovisning och finansiering Den r ocks en v rdefull tillg ng i ekonomens yrkesrollTill boken h r en webbplats med vningsexempel och illustrationerudentlitteratur foretagetslo