@Free Pdf ⚣ Uspon i pad Parkinsonove bolesti Ú eBook or E-pub free

@Free Pdf ⚻ Uspon i pad Parkinsonove bolesti ó DOBITNIK NINOVE NAGRADE ZA NAJBOLJI ROMANNAJNOVIJA KNJIGA SVETISLAV BASARE Originalna groteska prozeta autenticnom Basarinom ironijom o Svetoj bolesti i njenim posvecenicima, apostolima i protivnicimaDemjan Lavrentjevic Parkinson, izumitelj strasne bolesti i glavni junak ovog romana, umire od iscrpljenostigodine u logoru na Kolimi pod laznim imenom Nikolaj Nikolajevic Kuznjecov Do tog dana on pokusava da iz perspektive cudne bolesti promeni okolinu, sastavljajuci fragmente odavno razbijene celine integralne slike sveta, u stalnoj borbi sa himerama istinske bolesti i laznog zdravlja i njihovim invertovanim ulogama kao paklenim okosnicama sunovrata sveta u revolucije, ratove, ezoteriju i alhemijuOva knjiga je roman koji je povremeno istorija i istorija koja je povremeno roman Granicu izmedu zanrova, istine i lazi jedino moze da odredi hrabar citalac Moj prikaz na mom blogu Dao Basari drugu ansu Stil je nenadjebiv, ali sadr aj pa i ne ba. U redu, Basaru poznajem odavno to se njegovog literarnog rada ti e, mada su to bile prete no kratke pri e , i tu sam bio sasvim zadovoljan njegovim delom Bilo je vreme da se obra unam sa nekim romanom, i videh da je ovaj dobitnik NIN ove nagrade, za koju sam tako e izgubio dosta po tovanja sad Gde je problem Bolje je upitati gde nije Konceptualno i nije potpuni fijasko ali kvalitet sadr aja je razo aravaju tek ponegde ispliva ukusno par ence, na pimer odre ena doza humora koja se nekako uklopi u to la i ne to kao e er na trulom kola u zna i donekle ali ne mo e da zamaskira gor inu ispod.U itavom moru besmislica, Basara nekad ubode metu, kao npr prikaz veli ine doktora koji ak i sve mo nike mo e kontrolisati, mo e im i prst u dupe nabiti pa da za to bude bogato nagra en Basara mo e olako da zamaskira svoju nesposobnost baratanja situacijom time to okrivi svoje junake, to kontradiktornost njima pripi e Takvo je i shvatanje bolesti, koje, dodu e op irno, ipak nije dovoljno dobro prikazano tako da mo emo osetiti njen uticaj Po etak je fin jer vidimo neki razvoj glavnog junaka, ali posle se sve to izgubi u moru postmodernisti kog me anja novinskih lanaka, iskopina iz arhiva i ko zna jo kakvih izmi ljotina koji na bedan na in uvla e u sebe stvarne li nosti tog doba, pripisuju im odre ene vrline i dela, to je besmisleno koliko i istorijski nemogu e Pavi je barem maestralno to odradio koriste i dobre rupe, propuste u istoriji, pa ih je racionalno popunjavao, dok je Basara gurao ta stigne gde stigne.Mo da ovo i ne bi bila jedinica, ve neka dvojka ali razo aranje je dovoljno veliko da moram da uvrstim ovaj roman u kategoriju koja retko kad dobije novog lana Here we goo