( FREE E-PUB ) ♱ Yasak Sevişmek ♤ MOBI eBook or Kindle ePUB free

De i ik konularda ve de i ik slupla ama ayni kalitede yaz lm iirlerden olu an bir Attila lhan kitab En g zel yan da kitap sonundaki notlar Zira bir iirin ne zaman ne ko ullarda yaz ld n hep merak etmi imdir. kitapta sadece a k tutkusu zerine de il, al la gelmeyen konulara da iirler bulunmakta tansiyonu y ksek iirler olsa da san r m iyi bir iir okuyucusu ol a mamamdan kaynaklan yor, bana hitap etmedi iirle aram yapma u runa okudum ama umdu um ger ekle medi sadri al k n m jgan n nereden esinlendi ini g rmem yine de g zel oldu. Yeniden ba lamaklarla ge iyor mr m z. stad, iirlere ayr bir can katm Kendi ruhundan al p sayfalara vermi resmen Tam sevgiliye okumal k iirler var, i inde b y k anlamlar var bu c mlelerin, noktalar n lk defa bir Attila lhan kitab okuyorum, iyi ki de okumu um ve iyi ki de b yle usta bir airin, bu d nyaya ayak bast n , bir zamanlar buralarda nefes ald n renmi im Mutlaka tad na bak lmas , y ksek sesle okunmas gereken kitaplardan.. ( FREE E-PUB ) ♈ Yasak Sevişmek ♵ Yasak Sevi mek, al lm n d nda, kendine zg bir s yleyi le yazan airin, iir esteti i bak m ndan oldu u kadar, konu da l m bak m ndan da en ilgin kitaplar ndan birisidir Attil lhan, sonradan ok geli tirece i klasik T rk iirinden yararlanma deneylerine nce bu kitab ndaki iirlerle ba lam , bu arada Ko aklamas , Mehmet S rada lar gibi iirleriyle de halk iiri gelene inden yeni bir yararlanma bi imini geli tirmi tirYasak Sevi mek, Attil lhan n Sisler Bulvar Ya mur Ka a d nemi iirlerini ula t rd yeni a ama bak m ndan da nemli bir kitapt r Yasak Sevi mek , Elimden Gelen Bu gibi iirler bunun dikkati eken rnekleridir, bunlar n yan s ra Biraz Paris b l m b t n yle bu yeni a aman n r n d r Kitaba iirlerin yaz l zellikleriyle ilgili merakl s i in notlar eklenmi tir ok ok etkilenmesem de isminin Attila lhan olmas yetiyor Aralarda ge en arp c dizeler ok g zel eri inde kahramanl k, a k ve do a t r nde iirler mevcut Son tarafta t m iirlerin hikayesi ve a klamalar n olmas ok iyi Di er okudu um kitaplara nazaran bu kitap 7 puan ald ok ok iyi diyemeyece im ama okumasan z da olur demem Ne bileyim arada kalm bir kitapKarar sizin yi okumalar Mutlu g nler telefonlarla geldi tela l ve rkekbirdenbire geldi beklemiyordumhanidir i imden bir ba kas ge iyorg zlerim hanidir ondan uzakta s.12 yeniden ba lamaklarla ge iyor mr m ziyimserliklerimizi duvarlara arp yorlar s.54 San r m Attila lhan n okudu um en k t iir kitab yd o kadar u ra r m yaln zl mdan kamam hem ya amak zerine ayn eyi dediler hepimiz en az ndan kendimize mahk muz o almak neyse ne azalmak zor b y k bir haks zl n birden anla lmas tutsakl a ok yak n ekingenlikler ezilmek ezildi inin fark na varamadan iliklerine kadar yasl umutsuzluk yas yeniden ba lamaklarla ge iyor mr m z iyimserliklerimizi duvarlara arp yorlar i imizde insan b rakmaz sevdi ini sevmek insan b rak r m jg n m d r sevilmek yanl anla lmak m biraz da olmayacak o kadar u ra r m yaln zl mdan kamam hem ya amak zerine ayn eyi dediler hepimiz en az ndan kendimize mahk muz o almak neyse ne azalmak zor b y k bir haks zl n birden anla lmas tutsakl a ok yak n ekingenlikler ezilmek ezildi inin fark na varamadan iliklerine kadar yasl umutsuzluk yas yeniden ba lamaklarla ge iyor mr m z iyimserliklerimizi duvarlara arp yorlar i imizde insan b rakmaz sevdi ini sevmek insan b rak r m jg n m d r sevilmek yanl anla lmak m biraz da olmayacak ey bir insan n bir insan anlamas ok ok etkilenmesem de isminin Attila lhan olmas yetiyor Aralarda ge en arp c dizeler ok g zel eri inde kahramanl k, a k ve do a t r nde iirler mevcut Son tarafta t m iirlerin hikayesi ve a klamalar n olmas ok iyi Di er okudu um kitaplara nazaran bu kitap 7 puan ald ok ok iyi diyemeyece im ama okumasan z da olur demem Ne bileyim arada kalm bir kitapKarar sizin yi okumalar Mutlu g nler