( DOWNLOAD BOOK ) ♱ مدرسة فرانكفورت ☩ MOBI eBook or Kindle ePUB free

81خودویرانگری روشنگری، یعنی خود ویرانگری عقل که همچون نگرش انتقادی و منفی به امور واقع در نظر گرفته می شود، به واسطه وضوح کاذبی است که در تفکر علمی و فلسفه پوزیتیویستی علم پیدا شده است این آگاهی علمی مدرن به عنوان منبع عمده انحطاط فرهنگی تلقی می شود که در نتیجه آن بشریت به جای ورود به وضعیتی به راستی انسانی در حال فرورفتن در بربریتی از نوع جدید است بنابراین، زمینه تلقی از علم و تکنولوژی به مثابه ایدئولوژی هایی فراهم می شود که امکان پیدایش اشکال جدید سلطه را میسر ساخته و به آن کمک می رسانند نقطه مقابل تفکر علمی توسط هنر خلق می گردد که به مثابه تعبیری از جامعیت مدعی شان و حرمت امر مطلق است۷۵هورکهایمر در سه مورد اصلی به نقد پوزیتیویسم بعنوان نظریه شناخت یا فلسفه علم بویژه دد پیوند با علوم اجتماعی میپردازد یک، اینکه پوزیتیویسم بت افعال فعال انسانی به مثابه امور واقع و موضوعات صرف‌ در چارچوب یک طرح جبرگرایی مکانیکی‌برخورد میکند دو، اینکه پوزیتیویسم تنها جهان را بعنوان پدیده ای مسلم و ملموس در عرصه تجربه درنظر میگیرد و هیچ گونه تمایزی بین ذات و عرض قائل نیست سوم اینکه پوزیتیویسم بین امر واقع و ارزش تمایز مطلقی‌برقرار میسازد و از این رو دانش را از علایق انسانی منفک میکند مكتب فرانكفورت نوشته تام باتامور كتابيه كه متاسفانه من نتونستم چندان ازش استفاده كنم؛ به اين دو دليل كه يكي ايراد كتاب و ديگرى ايراد منه دليل اول اينكه كتاب مطالبش رو خيلى مجلسى گفته و طبقه بندى و پاراگراف بندى درست نداره و نمى شه به عنوان كتاب درسى/آموزشى ازش استفاده كرد دوم اينكه بى نهايت ارجاع به بيرون داره كه من ازشون خبر ندارم يعنى مخاطب كتاب آدمهاى مطالعه كرده ن نكته ديگه اينه كه ترجمه خيلى روانى نداره و همواره بدى ترجمه به شكل مانعى براى درك متن حضور داره و اينكه من نسخه ي الكترونيكى اين كتابو رو از فيديبو خريدم و در اين نسخه مشكل تايپى و غلط املايى مخصوصا در مورد كلمات انگليسى زياد ديده مى شه انشالله كه نسخه چاپى ش حداقل اينجورى نيست. درباره‌ی مکتب فرانکفورتمخاطب و متکلم در لحظه‌ی نقد کوبنده و ویرانگر، می‌توانند رهایی و امید را تجربه کنند لحظه‌ای که می‌توان در تعلیقی از همه چیز گسست مارکسیست‌ها، پست‌مدرنیست‌ها، مکتب فرانکفورتی‌ها، شک‌گرایان، و ذهنیت‌گرایان و غیره، تجربه‌ی چنین گسستی را ممکن می‌کنند ولی مشکل این تجربه‌ی رهایی و گسستگی، ناماندگاری‌ست باید به زودی دوباره پا روی زمین گذاشت، با جزئیات فراوان درگیر شد، ذره‌ذره برای فهم همه چیز کوشید، و آینده را با داشته‌های امروز ساخت.درباره‌ی کتاببرای آشنایی اولیه با مکتب فرانکفورت مناسب نیست چرا که بین افراد زیاد آمد و شد می‌کند از جنس چنین کتاب‌هایی نیست و برای این کار سامان نیافته همچنین به صورت جدی به نقدِ مکتب هم می‌پردازد این از نقاط قوتِ کتاب است ولی آن را از لیست «کتاب‌هایی برای آشنایی» خارج می‌کند.درباره‌ی ترجمهترجمه را با متن اصلی مقایسه نکرده‌ام ولی لکنتی در انشای کتاب نمی‌بینم گرچه جملات گاهی طولانی می‌شوند، ولی صرفاً تلاش بیشتر نیاز می‌طلبند، غیر قابل فهم نیستند ممکن است این سبک نویسنده باشد.یاداشت‌هایی از کتاباین یاداشت‌هایی است تقریباً از تمام کتاب جملاتی از کتاب‌اند، برخی برداشت‌های من ممکن است غلط املائی و نگارشی داشته باشند نهایی نیستند این کتاب توسط انتشارات راتلج، اولین بار در ۱۹۸۴ چاپ شده است این مکتب در سال ۱۹۲۳ برای مطالعه و بررسی نظریه‌ی مارکسیستی در دانشگاه «گوته فرانکفورت» تاسیس شد با نوشته‌های هورکهایمر شروع به کار کرد آخرین چهره‌ی سرشناس این مکتب که معمولاً از آن نام برده می‌شود، هابرماس است مارکوزه و آدورنو از دیگر چهره‌های این مکتب هستند اعضای مکتب در دوره‌ای مجبور به ترک آلمان شدند این مکتب نقد خود را با انتقاد از علم‌گرایی و پوزیتیویسم شروع کرد شاید بتوان این نقد را در ضدیت با اعتبار علم به عنوان سرچشمه‌ی نهایی معرفت به خصوص در امور سیاسی و اجتماعی تعریف کرد این مکتب «امر واقع» و «ارزش» را از یکدیگر متمایز می‌داند دانش را عرصه‌ی اولی و علایق انسانی را عرصه‌ی دومی می‌داند علوم اجتماعی از علوم دیگر متمایزند و نمی‌توان روش‌های یکسانی برای کسب هر دو به کار برد چرخ حرکت نظریه‌‌های اجتماعی دیالکتیک و تناقض‌اند و نمی‌توان با اثبات‌گرایی آن را به حرکت درآورد «دیالکتیک منفی» از مفاهیم کانونی در ادندیشه‌های آدورنو است آدورنو با توسل به شکلی از نسبی‌گرایی و شک‌گرایی، تمام مواضع فلسفی و اجتماعی را نقد می‌کرد آدورنو معتقد بود که باید با «خودویرانگری روشنگری» در برابر «آگاهی کاذبِ» حاصل از تفکر علمی و فلسفه‌ی پوزیتیویستی ایستاد آدورنو در مقایسه با مارکس، به توان بالقوه‌ی طبقه‌ی کارگر بی‌اعتقاد بود فلسفه‌ی آدورنو متضمن نظریه‌ای برای کنشی سیاسی نیست آدورنو هنر را نقطه‌ی مقابل تفکر علمی می‌داند و می‌ستاید یکی از مشغله‌های اصلی مکتب فرانکفورت «صنعت فرهنگ» یا «روشنگری به مثابه‌ی فریب انبوه» است استدلال این است که تکنولوژی با تولید انبوه سبب ترویج بی‌ریشگی و یک‌دست شدن است «اریک فرومِ» روان‌شناس کوشید یک مکتب روان‌شناسی اجتماعی مارکسیستی بسازد یهودستیزی و ناسیونال سوسیالیسم از موضوعات مورد تحقیق در این مکتب بود که فروم مدیریت پروژه‌ای مربوط به آن را بر عهده داشت عجیب است که آدورنو و هورکهایمر فاشیسم و یهودستیزی را عملاً یکی انگاشته‌اند با وجود نفی تجربه‌گرایی، اعضای مکتب به مرور جذب تحقیقات تجربه‌محور شدند علم شکل جدید سلطه است آدورنو: «کل غیر حقیقی است» مارکس پوزیتیویست است و می‌کوشد با تجربه و استخراج قوانین تاریخ را توصیف و پیش‌بینی کند این وجه‌ی مارکس در تقابلی متضاد با مواضع فرانکفورتیان قرار دارد ادعا می‌شود که پوزیتیویسم منجر به تائید وضع موجود می‌شود این همچنان با مواضع مارکس در تضاد است اهالی مکتب فرانکفورت بل «علم‌زده شدن سیاست» و «مهندسی اجتماعی» مخالفند سیاست باید میدان ارزش‌ها باشد، نه صرفاً اثبات‌گرایی علمی این عقیده، فرانکفورتیان را در تقابل با برنامه‌ریزی سوسیالیستی قرار می‌دهد هورکهایمر و آدورنو در «دیالکتیک روشنگری»، دیگر نه علم‌گرایی، در مقام فلسفه‌ی علم و عنصری از تفکر بورژوایی، بلکه خود علم و تکنولوژی و «آگاهی فنی» (تکنولوژیک) یا «عقلِ ابزاری» را ابزار سلطه می‌دانند سلطه‌ بر طبیعت، الزاماً با خود سلطه بر انسان را به همراه آورده است دو طبقه‌ی بورژوازی و کارگر دیگر عاملان فعال تاریخی نیستند آدورنو هنر را شکل برتر شناخت می‌داند، و در آن رهایی را جستجو می‌کند اگر «صنعت فرهنگ» را پدیده‌ای نوین بدانیم که تکنولوژی امکان آن را فراهم کرده است، و سلطه توسط آن ممکن شده است، چگونه می‌توان در دوره‌هایی تسلط کلیسا را بدون دسترسی به «صنعت فرهنگ» توجیه کرد؟ فرانکفورتیان چندان تقریباً جز در موارد نادری تن به تحقیق اقتصادی نداده‌اند پیوند مکتب با مارکسیسم ضعیف است هابرماس معمار اصلی نظریه‌ی نوانتقادی به شمار می‌رود از نظر هابرماس، شناخت در پیوند با علایق شکل می‌گرید، سه نوع از علایق، فنی، علمی، و رهایی‌بخش هابرماس اعتبار انحصاری را نفی می‌کند می‌توان او را طرفدار اجماع در معرفت دانست اجماع نمی‌تواند روال روش انتخاب بین نظریه‌های رقیب در تاریخ علم را توضیح دهد به نظر می‌آید مجبوریم به شکلی از تطابق تن دهیم به عقیده‌ی هابرماس چهار نوع «گرایش بحران» در سرمایه‌داری پیشرفته وجود دارد: اقتصادی، عقلانیت، مشروعیت، و انگیزش. این کتاب مناسب معرفی مکتب نیست.نوشته‌ها از نظم و نسق خاصی برخوردار نیستند و باید از پیش با نظریات منتقدان و اعضای مکتب آشنا بود تا در میانه‌ی پریدن نویسنده از این شاخه به آن شاخه بر زمین سقوط نکرد.کتاب ترجمه‌ای متوسط رو به ضعیف دارد، اما فهم جمله‌ها دشوار نیست البته چند ایراد ترجمه‌ای در متن برگردان فارسی قابل مشاهده است. ( DOWNLOAD BOOK ) ♳ مدرسة فرانكفورت ♅ Amazing Books, مدرسة فرانكفورت By T.B Botto This is very good and becomes the main topic to read, the readers are very takjup and always take inspiration from the contents of the book مدرسة فرانكفورت, essay by T.B Botto Is now on our website and you can download it by register what are you waiting for? Please read and make a refission for you كتاب جميل ومفيد حقيقة الترجمة ممتازةالإخراج والتنسيق والضبطكتاب جميل ويعطي معلومات جيدة بشكل مرتب منسق.وحجمه متوسط والملحقات جيدة جداً شكراً لدار أويا ودار الجديد هذا الإبداع في الإخراج والترجمة النسخة الإلكترونية:ورابط مباشرمن منتديات ( سور الأزبكية ) ترجمهٔ چندان جالبی ندارد یک اشتباه چاپی در صفحهٔ ۲۵ وجود دارد و البته برای من که کنجکاو بودم بدانم مکتب فرانکفورت چیست چندان جامع نبود کتاب حاضر نگاهی گذرا و سریع به مکتب فرانکفورت دارد. Habermas'ın bireysel çalışmalarını okumuştum ve içinden çıktığı bir düşünce okulu olduğunu bundan sonra öğrenmiştim Anlaşılması zor bir düşünce örgüsü vardı, birçok kısmını atlayarak okumak zorunda kaldım Kendisini daha iyi anlayabilmek için okuduğum bir kitap oldu Frankfurt Okulu ve Eleştirisi Okulun genel düşünce odaklarını, öne çıkan düşünürlerini ve bu düşünürlerin teker teker eleştirisini içeren bir kitap Bende bıraktığı izlenim, yazarın, F.O klasik Marksizmden saptığı ve hatta Marksizmin ana fikirlerinden biri olan sınıf yapısını ön kabul olarak olarak görmediğinden dolayı, F.O.'ya karşı ön yargılı bir eleştiri getirdiği yönünde Okuldan çıkan düşünürler arasında iktisatçı ve tarihçi olmamasına çok takılmış, fakat Habermas yazılarında iktisadi ve tarihsel açıları da kapsayarak yorumlamalar yapmış Kendisi (muhtemelen) pozitivist bir Marksist olduğundan, okulun pozitivizm eleştirilerine karşı bir eleştiri getiriyor, ancak bu eleştirilerini yalnızca kısa yargılarla sunuyor Halbuki okulun düşünürlerinin klasik Marksist kalma gibi bir dertleri yok, çıkış noktaları, kendisi pozitivist olan Marksizm olmasına rağmen fikrî gelişimleri antipozitivizme yönelmiş Şurada yazarın belirttiği gibi, Bilimin söylediğini ‘an’da arayan bir pozitivist Marksist Irak işgalinde direnişçileri, İsrail’e karşı Filistin halkını, Türkiye’de Kürt hareketini ya da Rusya’da Bolşevikleri savunamaz.Tarih biliminin kıstaslarına pozitivistçe bakarsak A.B.D Irak’tan, İsrail Filistin’den, Türkiye genel olarak Kürdistan’dan daha ileri bir konumdadır pozitivist Marksist bakış açısı sorunları olan bir bakış açısı, ve F.O düşünürleri de bu sorunları vurgulamışlar Botto da bunlara karşı bir sav geliştirmek yerine, sadece itiraz ederek geçiştirmiş.Genel olarak yararlı bir kitap, F.O düşünürleri hakkında genel bir fikir edinmek için okunabilir. Following on from my critical review/analysis of Professor Botto's early text on class relations in modern society, I decided to read his work on the Frankfurt School At this point in my PhD, I am currently writing up my methodological chapter and was advised by my supervisor to examine and write a section on critical theory In doing so, this would help illustrate my positioning as a researcher Botto's analysis is fantastic here, he walks you sequentially through the three key periods associated with the school, delineating the key texts, thinkers and arguments in each period He critically engages with the ideas, rather than merely presenting them to the reader, which is helpful as he creates a dialogue This is one of the best texts I have ever encountered on the successes, failings and trappings of the Frankfurt school of thought and I highly recommend it I took 3,300 words worth of notes from this text Not all of them will be used, but it shows how detailed, engaging and clear most of the text was. Useful book,however book is very short and isor less an overview with added useful critiques added